DASTAN ŞİRKETİ FORUM SİTESİ

TÜRK YARDIMLAŞMA & DAYANIŞMA KURULUŞLARI

Aşağa gitmek

TÜRK YARDIMLAŞMA & DAYANIŞMA KURULUŞLARI

Mesaj  Admin Bir C.tesi Nis. 02, 2011 6:58 am

Kızılay nedir kızılay hakkındda bilgi

--------------------------------------------------------------------------------

Merhaba

Kızılay eski adı Hilal-i Ahmer (Arapça: الهلال الاحمر) Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Topluluğu'nun temel ilkeleri olan insaniyetçilik, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık çerçevesinde çalışan kamu yararına yarı-gönüllü sosyal hizmet kuruluşudur Personelinin bir kısmı gönüllü olarak, bir kısmı ise maaşlı olarak çalışır


Tarihçe


29 Haziran 1868 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu'nun 5 Temmuz 1865 tarihinde imzalamak zorunda kaldığı Cenevre Sözleşmesi gereği olarak "Mecrûhîn ve Marzâ-yi Askeriyyeye İmdad ve Muâvenet Cemiyeti - Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım ve Destek Cemiyeti" adıyla Dr Abdullah Bey ve Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa öncülüğünde kurulmuş ancak hiçbir zaman çalışır hale geçmemiştir
14 Nisan 1877'de "Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti" adı ile Marko Paşa önderliğinde yapılan toplantılardan sonra yeniden kurulmuş ve Sırbistan-Karadağ Savaşları ile Teselya Savaşlarında yardım çalışmaları yaptıysa da ancak 1960 yılında kurumsal olarak çalışmaya başlayabilmiştir, Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, amblem olarak hilâli alması gerekçe gösterilerek Uluslararası Salîb-i Ahmer (Kızılhaç) tarafından uzun süre kabul edilmedi Nihayet 1897 Haziranında Londra’da toplanan Milletlerarası VIII Kızılhaç Konferansı’nda Dr Besim Ömer Paşa’nın gayretleriyle hilâlin amblem olarak alınması resmen kabul edilmiştir
1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması ile "Türkiye Hilaliahmer Cemiyeti" adını almıştır,
1935 yılında Mustafa Kemal ****** tarafından uygun görülen "Türkiye Kızılay Cemiyeti" adını almıştırKızılay sağlık için çalışan bir Sivil Toplum Kuruluşudur

İlkeleri

Kızılay Uluslararası Kızılay-Kızılhaç hareketi temel ilkeleri olan;

İnsaniyetçilik: Kızılay savaşlarda yaralılara ayırım gözetmeksizin yardım etmek ister Gerek ulusal gerekse uluslararası alanda insanların acılarını koşullara bakmaksızın önlemek veya hafifletmek, insanların yaşamını ve sağlığını korumak, insan kişiliğine saygı göstermek Kızılay'ın amaçlarıdır Uluslar arasında anlayış ve dostluğun geliştirilmesini, ulusların işbirliği yaparak barışın sürekli olmasını hedef alır
Ayırım gözetmemek: Kızılay ırk, din, cinsiyet, milliyet, sosyal sınıf ve siyasal görüş farklarını gözetmeden, insanların izdıraplarını göz önüne alarak yardım eder ve öncelikli gereksinimleri gidermek için çalışır
Tarafsızlık: Kızılay düşmanlıklarda taraf tutmaz, taraf olmaz, dini,felsefi, siyasi ve ırksal tartışmalara katılmaz
Bağımsızlık: Kızılay Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasalarına ve ilgili uluslararası kurallara uyarak bağımsız olarak insancıl faaliyetler yapar ve kamuya yardımcı olur
Hayır kurumu niteliği: Kızılay çalışmalarından ve yardımlarından çıkar amacı gözetmez gönüllü olarak yardım etmeye çalışır
Birlik: Türkiye'de aynı amaçla ve herhangi bir isim ile başka bir kuruluş kurulamaz, herkese açıktır, bütün yurtta çalışmalar yapar
Evrensellik: Kızılay aynı amaçla çalışan yabancı ulusal kuruluşlarla aynı haklara sahip ve karşılıklı yardımlaşma ile görevli evrensel bir kuruluştur
ilkelerine bağlı olarak faaliyet gösteren tüzel kişiliğe sahip ve özel hukuk hükümlerine tâbi bir kurumdur
Kızılay, insan kişiliğine saygıyı,karşılıklı anlayış,dostluğu,yardımlaşmayı, iş birliği ve sürekli barışı destekler
Kızılay'ın amacı, her nerede görülür ise , hiçbir ayrım yapmaksızın insanın acısını önlemeye veya hafifletmeye çalışmak, insanın hayatını ve sağlığını korumak, onun kişiliğine saygı gösterilmesini sağlamak ve insanlar arasındaki karşılıklı anlayışı, dostluğu saygıyı, işbirliğini ve sürekli barışı getirmeye uğraşmaktır Kızılay ihtiyaç anında dayanışmanın,ıstırap anında eşitliğin, savaşın en kızgın anında insancıllığın, tarafsızlığın ve barışın simgesidir

Amaçları


Kızılay savaşta felâkete uğrayanları koruyan 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmeleriyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin taraf bulunduğu uluslararası anlaşmaların kendisine yüklediği hizmetleri görür veya yerine getirilmesine yardımcı olur,
Kızılay barışta yurt içinde ve yurt dışında vukua gelen her türlü afet ve felâketlere karşı Tüzüğü dahilinde üzerine düşen hizmetleri yerine getirir,
Kızılay insaniyetçi hukuk ilkelerine bağlı kalır, sağlık ve sosyal dayanışmayı destekler, sosyal refahın geliştirilmesine yardımcı olur,
Kızılay Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu ve bu federasyona dahil ulusal kuruluşlarla amaç ve işbirliği yapar
İlkeleri
Kızılay Uluslararası Kızılay-Kızılhaç hareketi temel ilkeleri olan;

İnsaniyetçilik: Kızılay savaşlarda yaralılara ayırım gözetmeksizin yardım etmek ister Gerek ulusal gerekse uluslararası alanda insanların acılarını koşullara bakmaksızın önlemek veya hafifletmek, insanların yaşamını ve sağlığını korumak, insan kişiliğine saygı göstermek Kızılay'ın amaçlarıdır Uluslar arasında anlayış ve dostluğun geliştirilmesini, ulusların işbirliği yaparak barışın sürekli olmasını hedef alır
Ayırım gözetmemek: Kızılay ırk, din, cinsiyet, milliyet, sosyal sınıf ve siyasal görüş farklarını gözetmeden, insanların izdıraplarını göz önüne alarak yardım eder ve öncelikli gereksinimleri gidermek için çalışır
Tarafsızlık: Kızılay düşmanlıklarda taraf tutmaz, taraf olmaz, dini,felsefi, siyasi ve ırksal tartışmalara katılmaz
Bağımsızlık: Kızılay Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasalarına ve ilgili uluslararası kurallara uyarak bağımsız olarak insancıl faaliyetler yapar ve kamuya yardımcı olur
Hayır kurumu niteliği: Kızılay çalışmalarından ve yardımlarından çıkar amacı gözetmez gönüllü olarak yardım etmeye çalışır
Birlik: Türkiye'de aynı amaçla ve herhangi bir isim ile başka bir kuruluş kurulamaz, herkese açıktır, bütün yurtta çalışmalar yapar
Evrensellik: Kızılay aynı amaçla çalışan yabancı ulusal kuruluşlarla aynı haklara sahip ve karşılıklı yardımlaşma ile görevli evrensel bir kuruluşturKİMSE YOK MU KİMDİR ?

UNUTULMAYAN “O” ÇAĞRI

Bir soruydu “Kimse yok mu?” 17 Ağustos Depremi’nin sonrasında taşlar, enkazlar arasından bu ses yükseliyor, can pazarında enkazların altındakiler ve onları kurtarmak isteyenler birbirlerine sesleniyordu: Kimse yok mu? Deprem bölgesine koşan Samanyolu Televizyonu ekipleri ve gönüllüler, döndüklerinde de yardım faaliyetlerine ara vermediler. İhtiyaçlar bitmek bilmiyor, üstelik artık Türkiye’nin dört bir yanından yardım çağrıları geliyordu. Kimse Yok Mu televizyon programının yapımına böylece karar verildi.

Televizyon programı gün geçtikçe daha çok izleyiciye ulaşmaya başladı. Yardım çağrıları ve yardımseverlerin yoksullara ulaştırılmak üzere yapmak istedikleri bağışlar artık televizyon programının yayınına sığmayacak boyutlara ulaşmıştı. 2002 yılında televizyon bünyesinde yoksulla yardımseveri buluşturan bir dernek yapısı kuruldu. Gittikçe artan talepler Kimse Yok Mu Derneği’ni büyümeye ve uluslararası faaliyetlere koşmaya sevk ediyordu. İşte bu sebeplerle 2004 yılının Mart ayında dernek televizyon bünyesinden ayrılarak sivil toplum kuruluşu hüviyeti kazandı. Kimse Yok Mu Derneği’nin kuruluş tarihi ve uluslararası anlamda bir insanî yardım derneği misyonuna adım atış tarihi olarak 2004 yılı Mart ayı kabul edilir.

YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINDA BÜYÜME

2004 yılında Endonezya’da tsunami felaketi meydana geldiğinde, yeni kurulan Kimse Yok Mu Derneği’nin telefonları durmadan çaldı. Arayanlar, “Sizi orada, afetzedelerin yanında görmek istiyoruz” diyorlardı. Böylece başladı kurumun ilk yurt dışı serüveni. Hemen ertesi yıl Pakistan’da meydana gelen deprem ise derneğin yürüttüğü en büyük afet yardım kampanyasına buruk bir vesile oldu.

Uluslararası arenada böylece başlayan yolculuğu, Filistin-Lübnan, Peru, Bangladeş, Sudan-Darfur, Gürcistan-Osetya, Myanmar, Çin, Gazze ve Haiti için düzenlenen insanî yardım kampanyalarıyla devam etti. Diğer yandan Ramazan ve Kurban dönemlerinde 60 ülkeye ulaşılarak Türk insanının yardımları buralara da götürüldü.

Kimse Yok Mu Derneği özellikle 2006 yılında Türkiye içindeki şubeleşme ve teşkilatlanma çalışmalarına hız verdi. Anadolu’nun büyük illerinde şubeler açmaya başlayan derneğin şu anda 28 ilde şubesi bulunuyor.


ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Yoksulluğun uğradığı her yerde ve her durumda görev başında olan Kimse Yok Mu Derneği, 7 yaşını geride bıraktığı 2010 yılında çalışma alanlarını da 7 kategoride sınıflandırdı. Afet yardımları, sağlık yardımları, eğitim yardımları, bayram yardımları, bireysel yardım kampanyaları, Afrika yardımları ve kardeş aile yardımları olarak sıralanabilecek bu alanlardan en önemlisi kuşkusuz kardeş aile yardımlarıydı. Derneğin kurulduğu günden bu yana sürdürdüğü ve Türkiye’de pek çok ihtiyaç sahibinin problemlerinin kalıcı olarak çözülmesine vesile olan Kardeş Aile Projesi, katılan her aileye yeni mutluluk kapıları açmaya devam ediyor.

YOKSULLUKLA MÜCADELEDE GÖNÜLLÜLÜK ESASI

Yoksullukla mücadele ederek herkes için müreffeh bir dünyanın inşasına hizmet etmeyi amaçlayan Kimse Yok Mu Derneği, bu amacını gerçekleştirmek için tek bir kaynaktan besleniyor: İyiliğe adanmış gönüllerden.

Gönüllülük esası, derneğin çalışma sisteminin üzerine bina edildiği temel görevini görüyor. Yurt içindeki ve yurt dışındaki yardım dağıtımlarından her türlü yardım organizasyonlarına kadar pek çok faaliyet Kimse Yok Mu gönüllülerince yürütülüyor. Gönüllüler, derneğin imza atacağı her türlü faaliyetin planlanmasından uygulanmasına kadar devam eden süreçte fiilen rol alıyor.

KAMU YARARINA ÇALIŞIYORUZ

Kimse Yok Mu Derneği’nin Türkiye ve dünya kamuoyunun güvenini kazanmasıyla elde ettiği prestij, derneğin “Kamu Yararına Çalışan Dernek” statüsünü almasıyla taçlandı. 19.01.2006 tarih ve 2006-9982 no’lu Bakanlar Kurulu kararıyla verilen statünün onay imzasını dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer attı. Kimse Yok Mu Derneği ayrıca “İzin Almadan Yardım Toplama Yetkisi” ve 2008 yılında TBMM tarafından takdim edilen “Üstün Hizmet Ödülü”nün sahibi olup Birleşmiş Milletler’in sivil toplum örgütlerini çatısı altında toplayan kuruluşu olan ECOSOC’a da üyedir.


YARDIMSEVERLERİMİZ FAALİYETLERİN İÇİNDE

Bütün çalışmalarında şeffaflığı ve güvenirliği esas alan Kimse Yok Mu Derneği, yardımseverlerini bizzat çalışmaların içine alarak güvenilirliğini perçinlemek istemektedir. Dernek bu sebeple yurt içindeki ve yurt dışındaki bütün yardım faaliyetlerinin kapılarını yardımseverlere açmakta, isteyen herkesi bu faaliyetlere fiilen katılmaya davet etmektedir. Yardımseverlerimiz, şartlı bağış yapabilecekleri gibi, arzu ettikleri takdirde yaptıkları bağışların teslim edilişi sırasında teslimatı yapan dernek yetkililerimizle birlikte bulunabilirler. Yardımseverlerimiz bu vesileyle tanışmış oldukları ihtiyaç sahiplerini daha sonra da ziyaret edebilir, onlarla kardeş aile olabilir, yardım faaliyetlerini hiçbir aracıya ihtiyacı olmaksızın kendileri sürdürebilirler.

8 YILI GERİDE BIRAKTIK

2010 yılı itibariyle kurulduğu 2002 yılından bu yana 8 seneyi geride bırakan Kimse Yok Mu Derneği, genç yaşında hem nitelik hem de nicelik açısından büyük işlere imza atmış olmanın haklı gururunu yaşıyor. Türkiye’yi ve dünyayı kucaklayan iyilik faaliyetlerini her geçen yıl arttırarak ve çoğaltarak yoluna devam etmeyi arzulayan Kimse Yok Mu, bu yolculuğa gönül vermek isteyen herkesi davet ediyor! İyiliğin bir ucundan tutmak, az veya çok içinde olmak isteyen bütün gönüllü adaylarına kapılarını sonuna kadar açarak soruyor: Biz merhametten köprüler kuruyoruz dünyaya; “Ben de varım” diyen kimse yok mu?

avatar
Admin
Admin

Kaplan
Mesaj Sayısı : 81
Kayıt tarihi : 30/03/11
Yaş : 43
Nerden : rusya moskova

http://dastancompany.benimforum.net

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz